Wykonanie badań na obecność grzybów i pleśni

Oferta

Wykonanie badań na obecność grzybów i pleśni

W naszej ofercie istnieje możliwość wykonania ekspertyzy mykologicznej konstrukcji budowlanych, wyposażenia pomieszczeń oraz przechowywania materiałów. W ramach badania zidentyfikujemy grzyby pleśniowe oraz grzyby domowe, które zasiedlają ściany i inne elementy budynku. Ponad to dokujemy oceny zagrożenia zdrowia człowieka oraz materiałów wynikającego z obecności określonych rodzajów drobnoustrojów.

Ekspertyza mykologiczna oraz sporządzona opinia mykologiczna jest KONIECZNA przy projekcie renowacji zawilgoconego obiektu.

W zakres przeprowadzonej ekspertyzy mykologicznej wchodzą:

  • opis badanego obiektu (opis stanu zachowania obiektu, materiały, z jakich jest wykonany obiekt, w jakim środowisku się znajduje i jakie zagrożenia na niego działają),
  • dokumentacja fotograficzna przedstawiającą stan faktyczny obiektu z jego zagrożeniami,
  • rozpoznanie przyczyny powstania zagrożeń,
  • metody usunięcia przyczyny powstania zagrożeń,
  • klasyfikacja zagrożeń biologicznych (tj. grzybów, pleśni, bakterii, owadów). Dokumentacja opisowa (wygląd szkodnika, gdzie występuje, czym się żywi, szkody jakie wywołuje na obiekcie, zagrożenie dla zdrowia ludzkiego).
  • zalecenie środków chemicznych zwalczających szkodniki i dobór metody ich stosowania,
  • dokumentacja techniczna – zaznaczenie na planach i rysunkach gdzie występuje porażenie, zaznaczenie obrębu, w którym powinny być wykonywane prace zabezpieczenia obiektu.