Co to jest ekspertyza mykologiczna?

Co to jest ekspertyza mykologiczna? Poradnik od Eozon Kalisz

Świat grzybów obejmuje ogromną różnorodność gatunków, z których wiele jest nadal nieodkrytych. Wśród znanych gatunków znajdują się zarówno te przyjazne, jak i te, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Mykologia pozwala wyróżnić szkodliwe gatunki grzybów, oraz dzięki ekspertyzie mykologicznej ich sposoby zwalczania. W Eozon Kalisz wykonujemy pomiary i badania na obecność grzybów oraz wilgoci.

Spis treści do wpisu

1. Co to jest mykologia?
2. Czym jest badanie mykologiczne?
3. Dlaczego wykonuje się ekspertyzę mykologiczną?
4. Jak przebiega ekspertyza mykologiczna?

Co to jest mykologia?

Mykologia to dziedzina biologii zajmująca się badaniem grzybów. Obejmuje szeroki zakres zagadnień, takich jak morfologia, fizjologia, ekologia, genetyka, systematyka oraz rola grzybów w różnych ekosystemach. Mykolodzy zajmują się również badaniem chorób grzybiczych, zarówno tych, które dotykają roślin, jak i zwierząt, w tym ludzi. Badania mykologiczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł spożywczy, a także architektura.

Istnieje wiele gatunków, które produkują trujące substancje chemiczne i mogą powodować poważne zatrucia. Dlatego też identyfikacja gatunku grzyba staje się istotnym elementem mykologii i ekspertyzy mykologicznej.

Co to jest badanie mykologiczne?

Badanie mykologiczne to proces oceny i analizy grzybów w różnych kontekstach, takich jak środowisko, żywność, czy organizmy żywe. Istnieje kilka rodzajów badań mykologicznych, zależnie od celu analizy. Mykolodzy, czyli naukowcy specjalizujący się w mykologii, używają różnorodnych technik, aby badać strukturę, funkcje i ekologię grzybów. Mikroskopia, analiza genetyczna i badania terenowe to tylko niektóre z narzędzi wykorzystywanych w tym obszarze badań.

W Eozon Kalisz wykonujemy pomiary i badania na obecność grzybów oraz wilgoci.

Jak przebiega ekspertyza mykologiczna?

Ekspertyza mykologiczna to badanie grzybów przeprowadzane przez specjalistów, zwanych mykologami. Jest to szczegółowa analiza próbek grzybów, która może mieć różne cele i zastosowania. Może być wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu, a nawet w naszym domu. Ekspertyza mykologiczna często obejmuje identyfikację gatunku grzybów. Mykolodzy analizują morfologię, mikroskopową budowę, cechy genetyczne i inne właściwości, aby dokładnie określić, z jakim gatunkiem grzyba mają do czynienia. 

Ekspertyza mykologiczna może być stosowana w celu monitorowania procesów produkcyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości produktów. Mykolodzy biorą pod uwagę takie czynniki, jak analiza środowiska pracy jak również bytowania człowieka oraz pobrane próbek powietrza, które są potem sprawdzane pod kątem obecności grzybów i pleśni.

W skrócie, ekspertyza mykologiczna to kompleksowa analiza grzybów, mająca na celu dostarczenie precyzyjnych informacji na temat ich identyfikacji, właściwości oraz potencjalnych zagrożeń lub korzyści z nimi związanych. Jakie są czynności wykonywane przy ekspertyzie mykologicznej w przypadku budynku?

Sporządzany jest dokładny opis stanu danego obiektu budowlanego, a także kompleksowa analiza, która obejmuje nie tylko strukturalny stan budynku, ale także jego oddziaływanie na środowisko zewnętrzne, takie jak wilgoć i temperatura. W ramach tej ekspertyzy zawarte są również szczegółowe informacje dotyczące materiałów użytych przy budowie.

Dodatkowo, dokumentacja wizualna w postaci zdjęć ilustruje przedstawione w ekspertyzie obserwacje i wnioski. Nadrzędnym celem ekspertyzy jest udzielenie odpowiedzi na pytania związane z potencjalnymi zagrożeniami dla budynku, ocena ogólnego stanu technicznego oraz wskazanie niezbędnych prac naprawczych.

W kontekście zabytków budowlanych, ekspertyza staje się szczególnie istotna, umożliwiając identyfikację przyczyn zagrożeń, weryfikację obecności szkodliwych czynników, takich jak grzyby i pleśnie, oraz określenie, jakie prace konserwatorskie czy renowacyjne są konieczne.

Ekspertyza mykologiczna stanowi zatem profesjonalną dokumentację, która nie tylko prezentuje składniki konstrukcyjne budynku, ale także identyfikuje potencjalne zagrożenia i wskazuje obszary wymagające szczególnej uwagi, zwane również „słabymi punktami”.

Opinia mykologiczna to ustne lub pisemne stwierdzenie mykologa i jest wydawana na podstawie przeprowadzonych badań, obserwacji, analiz laboratoryjnych czy doświadczenia zawodowego mykologa.

Dlaczego wykonuje się ekspertyzę mykologiczną?

Grzyby i pleśnie mogą stwarzać ryzyko zarówno dla zdrowia ludzi, jak i trwałości konstrukcji budynków. W przypadku długotrwałej ekspozycji na mykotoksyny istnieje potencjalne zagrożenie dla zdrowia, włączając w to możliwość wystąpienia alergii, infekcji układu oddechowego. 

W przypadku konstrukcji budynków, nieodpowiednia reakcja na obecność grzybów i pleśni może prowadzić do poważnych problemów strukturalnych. Może to obejmować osłabienie konstrukcji, zniszczenie elementów drewnianych, takich jak więźba dachowa czy stropy, a nawet groźbę zawalenia całego budynku. W rezultacie istnieje pilna potrzeba reagowania na obecność grzybów zarówno w celu ochrony zdrowia ludzi, jak i zachowania integralności strukturalnej budynków.

Gdy pojawił się problem z nadmierną wilgocią, pleśnią czy zagrzybieniem struktury budynku to już znak, że trzeba wykonać ekspertyzę mykologiczną, która wyszczególni:

  • przyczyny wystąpienia zniszczeń,
  • określi zakres szkód oraz sposoby naprawy szkód,
  • określi koszt przywrócenia budynku do stanu poprzedniego.

Jakie czynności wykonuje specjalista przy ekspertyzie mykologicznej?

  • pomiary wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniach – np. pomiary miernikiem wilgoci.
  • pomiary wilgotności materiałów budowlanych: drewna, betonu, cegły.

Ekspertyza mykologiczna w Eozon Kalisz

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z pomocy specjalistów!

ul. Chopina 23 (pok. 303-305) 62-800 Kalisz
Tel.: (062) 501 75 60
Kom.: (+48) 601 795 219
e-mail: biuro@epak.com.pl

W Eozon Kalisz wykonujemy pomiary i badania na obecność grzybów oraz wilgoci.

Udostępnij wpis: