Najczęściej zadawane pytania

Czym jest ozon i jak działa?

Ozon, tzw. tritlen, składa się z trzech atomów tlenu. W postaci naturalnej występuje w atmosferze, natomiast do celów człowieka wytwarzany jest za pomocą specjalnego urządzenia zwanego generatorem ozonu (ozonatorem).
Ozon wykazuje bardzo silne działanie, ale ma niezwykle krótki czas trwania.Trzeci atom tlenu wchodzi w reakcję z otoczeniem i poprzez utlenianie niszczy chorobotwórcze drobnoustroje czy nieprzyjemne zapachy.

Jak gaz może dezynfekować?

Ozon jest cięższym od powietrza, niebieskim gazem, wykazującym niezwykle silne właściwości dezynfekujące. W porównaniu do najpopularniejszego środka dezynfekującego - chloru - ozon wykazuje 50-krotnie skuteczniejsze działanie odkażające, a efekty jego działania są 3.000 razy szybciej widoczne.
Ozon w postaci gazowej dociera do najbardziej niedostępnych miejsc, których nie można odkazić za pomocą innych środków.

Czy ozon jest szkodliwy dla człowieka?

Ozon jest szkodliwy dla człowieka tylko w wysokim stężeniu lub gdy jest wdychany przez dłuższy okres czasu.
Ozon wytwarzany przez generatory ozonu jest nieszkodliwy dla człowieka, ponieważ wytwarzają one stężenie pozwalające np. na przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji, ale nie jest ono wystarczające, aby zaszkodzić człowiekowi.

Czy ozon szkodzi zwierzętom, roślinom i przedmiotom znajdującym się w pomieszczeniu?

Ozon jest całkowicie bezpieczny dla przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu. Nie niszczy lamp, dywanów czy mebli. Podczas procesu ozonowania należy usunąć z ozonowanego pomieszczenia wszystkie zwierzęta, a rośliny szczelnie nakryć folią.

W którym miejscu w pomieszczeniu należy ustawić generator ozonu?

Ze względu na to, że ozon jest cięższy od powietrza, ozonator należy ustawić jak najwyżej. Bezwzględne minimum nakazuje ustawić generator w połowie odległości między podłogą i sufitem.

Ile wynosi czas neutralizacji ozonu?

Po przeprowadzeniu ozonowania ozon degraduje się do postaci czystego tlenu. Po około 30 minutach po zakończeniu procesu stężenie ozonu spada o połowę. Po każdych kolejnych 30 minutach jego poziom obniża się o połowę, aż do momentu całkowitego rozkładu.

Czy zapach powróci?

Zapach nie powróci, jeżeli proces ozonowania zostanie przeprowadzony właściwie i zostanie ukierunkowany na zlikwidowanie źródła zapachu. Wyjątkiem jest zapach stęchlizny, który powróci, jeżeli nie usunie się wilgoci, która tą woń wywołuje.

Czy zastosowanie ozonu jest bezpieczne?

Tak, ponieważ ozon rozkłada się do postaci czystego tlenu i nie pozostawia po sobie żadnych odpadów.

Do czego wykorzystywany jest ozon?

Ozon wykazuje bardzo szerokie zastosowanie. Skutecznie wykorzystywany jest w dezynfekcji, w niszczeniu nieprzyjemnych zapachów, w leczeniu czy w kosmetologii. Coraz częściej stosuje się go także w rehabilitacji, przemyśle spożywczym, rolnictwie czy w ponownym wykorzystaniu ścieków.