Osuszanie budynków

Oferta

Osuszanie budynków

Osuszanie budynków jest pojęciem niejednoznacznie definiowanym. Z jednej strony rozumiane jest jako zbiór czynności, w wyniku których możliwe jest usunięcie nadwyżki wilgoci z przegrody. Z drugiej strony warto się zastanowić czy osuszanie budynków nie jest procesem bardziej złożonym i ukierunkowanym także na próbę odcięcia dopływu wilgoci w przyszłości.

Osuszanie budynków jest czynnością zaliczaną do grupy prac renowacyjnych. Ma ono na celu przywrócenie wartości użytkowej budynku, a także zastosowanie działań zapobiegających ponownemu uszkodzeniu w przyszłości. Wszystkie przeprowadzane prace osuszeniowe mają swoje podłoże w jasnym sprecyzowaniu przyczyn zawilgocenia budynku. Bez tego niemożliwe jest osiągnięcie zadowalającego efektu, nie mówiąc już o możliwości wywołania procesów destrukcyjnych.

Proces osuszania budynków zawsze rozpoczynamy od rozpoznania i wyeliminowania prawdziwej przyczyny problemu. Powodów wilgoci może być wiele, ale do najczęstszych przyczyn zawilgocenia domu możemy zaliczyć:

 • niesprawną lub źle wykonaną wentylacje pomieszczeń
 • słaba izolacja pozioma przeciwwilgociowa lub przeciwwodna fundamentów
 • niewłaściwe wykonanie lub brak odpowiedniej izolacji termicznej ścian zewnętrznych
 • zalanie budynku
Nadmiar wody i wilgoci wpływa niekorzystnie na stan budynku i prowadzi do:
 • uszkodzenia materiałów (pęcznienie drewna, powstawanie odkształceń, zwarcie elektryczne)
 • dostaniu się do wnętrza budynku szkodliwych dla zdrowia substancji zawartych w błocie, mule i innych zanieczyszczeniach, jakie niesie ze sobą np. powódź
 • wzrostu wilgoci i rozprzestrzeniania się chorobotwórczych grzybów i pleśni

Problem nadmiaru wody dotyczy zarówno starych, jak i nowych budynków, w których błąd konstrukcyjny prowadzi do ciągłego podciągania wody w kanały kapilarne. Woda gruntowa przenika do budynku przez ściany fundamentowe i podłogę na gruncie. Kamień wapienny, cegła oraz zaprawa murarska wyjątkowo mocno chłoną wodę. Poziom kanałów kapilarnych w tych materiałach budowlanych sięga nawet 25% ich masy. Budynek zbudowany z takich surowców naciąga wodę jak gąbka.
Proces osuszania budynków niesie ze sobą szereg profitów:
 • Pozwala na zminimalizowanie powstałej szkody, czyli zapewnia ograniczenie zakresu czynności naprawczych i strat
 • Umożliwia przystąpienie do osuszania już kilka dni po pojawieniu się szkody
 • Pozwala ograniczyć rozwój chorobotwórczych grzybów i pleśni
 • Zapewnia poprawę jakości życia mieszkańców zawilgoconego budynku
 • Umożliwia obniżenie wydatków przeznaczonych na dodatkowe ogrzewanie budynku

Podwyższony poziom wilgoci w murach jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem, który może znacząco wpłynąć na uszkodzenie budynku. Wilgoć w domu jest niepożądana ze względu na zdrowie jego mieszkańców oraz przebywających w budynku osób. Zawilgocone ściany i ciepłe powietrze stwarzają idealne warunki dla rozwoju groźnych grzybów oraz pleśni – dlatego tak ważne jest osuszanie budynków, w których panuje zbyt wysoki poziom wilgoci!