Legionella pneumophila atakuje

Legionella pneumophila atakuje

Legionella pneumophila jest groźną odmianą bakterii, która wywołuje schorzenie zwane chorobą legionistów. Powoduje ona u ludzi zapalenie płuc, któremu często towarzyszy także gorączka, odurzenie, biegunka czy krwiomocz.

Legionella potrafi wywołać u chorego śmiertelną odmianę zapalenia płuc. Każdy człowiek jest podatny na chorobotwórcze działanie tej bakterii. Wyróżnia się jednak grupę podwyższonego ryzyka zachorowania na chorobę legionistów. Do grona tego zalicza się:

  • Osoby powyżej 45 roku życia,
  • Osoby uzależnione od alkoholu i papierosów,
  • Osoby cierpiące na przewlekle choroby układu oddechowego lub nerek,
  • Osoby z zaburzeniami układu odpornościowego.


Jak można zachorować?

Do zarażenia bakterią legionelli dochodzi poprzez wdychanie malutkich kropel wody zawieszonych w powietrzu, które zawierają w sobie chorobotwórcze bakterie. Legionella gnieździ się w urządzeniach wodnych, sanitarnych, klimatyzacyjnych i wnika drogą powietrzną w pęcherzyki płucne. Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania zalicza się:

  • Utrzymywanie odpowiedniej dla ich rozwoju temperatury wody (20 – 45 stopni C),
  • Rozpowszechnianie mikroskopijnych kropelek wody w powietrzu, zawierających bakterie (poprzez np. klimatyzację),
  • Przechowywanie lub ponowny obieg wody.

Śmiertelność choroby wywoływanej przez bakterie legionelli kształtuje się na poziomie 10 – 15%, a przy szczególnie ciężkich zachorowaniach (niewydolność oddechowa, zachłystowe zapalenie płuc) wynosi od 10 – 25%.

Jakie są objawy zachorowania?

Do głównych objawów choroby legionistów zalicza się symptomy zbliżone do grypy, tj. wysoką temperaturę, kaszel, dreszcze, gorączkę, bóle głowy i bóle mięśniowe. W ciężkim stadium zarażenia pojawić się może zapalenie płuc, biegunka czy omamy psychiczne. Choroba legionistów nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Co zrobić, gdy podejrzewasz, że możesz być zarażony?

W przypadku wystąpienia powyższych objawów natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Objawy choroby są podobne do symptomów grypy, dlatego jest trudna do zdiagnozowania. Pomocne w postawieniu diagnozy może być przeprowadzenie badania krwi i moczu, dzięki którym będzie można ocenić czy u chorego występują bakterie legionelli. Jeżeli podejrzewasz, że mogłeś się zarazić w miejscu pracy, to bezzwłocznie powiadom o tym lekarza i swojego przełożonego.

Legionella żyje w klimatyzacji!

Bakterie legionelli znalazły sobie nowe sprzyjające środowisko do wzrostu – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. Instalacje takie występują przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej (sądy, szkoły) oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego (hotele, szpitale). W momencie wystąpienia bakterii legionelli jej chorobotwórczemu działaniu poddawanych jest wielu ludzi jednocześnie. Ze względu na ten fakt chorobę legionistów uważa się za zagrożenie zdrowia publicznego.

Ograniczanie ryzyka zachorowania w miejscu pracy

Podstawowym czynnikiem, który wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia legionelli w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest utrzymanie w nich należytego poziomu higieny i stanu technicznego. Zgodnie z tym ważne jest dokonywanie okresowych przeglądów stanów technicznych i czystości, systematyczne oczyszczanie instalacji, odpowiednia eksploatacja oraz regularne przeprowadzanie dezynfekcji. Aby ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia w miejscu pracy chorobotwórczych bakterii legionelli, należy systematycznie przeprowadzać odkażanie. Legionella pneumophila wrażliwa jest na wysychanie oraz działanie środków odkażających.

Odgrzybianie Eozon Kalisz – zadzwoń!

Zamów usługę usuwania pleśni i grzybów – więcej KLIKNIJ TUTAJ.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Telefon: (62) 501 75 60 oraz 601 795 219

E-mail: biuro@epak.com.pl
Nasz adres: ul. Chopina 23 (pok. 303-305) 62-800 Kalisz

Udostępnij wpis: